Målgruppsinställningar

Tredjepartssegment

(Valfritt) Alla standardsegment som är tillgängliga via datataxonomin från tredje part i Adobe Advertising, och som ska ingå i målgruppskonfigurationen.

Segment från första part

(Valfritt) Alla segment från första part som importerats och/eller anpassats för kontot och som ska ingå i målgruppskonfigurationen.

Adobe segment

(Valfritt) Alla Adobe Real-Time Customer Data Platform, Adobe Analytics eller Adobe Audience Manager som ska ingå i målgruppskonfigurationen.

Egna segment

(Valfritt) Alla användarskapade segment, som hämtas med anpassade DSP segmentpixlar, som ska ingå i målgruppskonfigurationen. Detta kan omfatta anpassade standardsegment och CCPA-segment för avanmälan från försäljning.

Sparade målgrupper

(Valfritt) Alla befintliga målgrupper som har byggts i Audience Library och som ska ingå i målgruppskonfigurationen.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa