Skapa en återanvändbar publik

Ni kan spara och hantera återanvändbara målgrupper, som är grupper av målgruppssegment och till och med andra sparade målgrupper, som ni kan använda som mål eller exkluderingar för flera platser.

 1. Klicka på Audiences > All Audiences.

 2. Ovanför datatabellen klickar du Create.

 3. Ange ett unikt Audience Name.

 4. (Valfritt) Avmarkera alternativet till Share with all advertisers in my account.

  När ni delar en publik blir målgruppen tillgänglig som mål eller exkludering för alla annonsörer på kontot. De enskilda segmenten i målgruppen är dock bara tillgängliga för användare som segmenten delas med. Om du till exempel delar en publik som innehåller Adobe Analytics-segment med en annonsörer som inte är mappade till samma Analytics så förhandsvisas inte segmentet för den annonsören. Endast de segment som är tillgängliga för den annonsören förhandsgranskas i målgruppen.

 5. Klicka på Save.

 6. Bygg målgruppen:

  note note
  NOTE
  När ni bygger upp målgruppen är målgruppsstorleksdata uppdateras i den högra panelen
  • Skapa segmentlogiken manuellt med hjälp av segment som finns på Third Party Segments, First Party Segments, Adobe Segments, Custom Segmentsoch Saved Audiences tabbargör du följande.

   • Om du vill lägga till det första segmentet letar du reda på segmentet i den vänstra panelen och markerar kryssrutan bredvid segmentnamnet.

   • Lägga till ett segment i en befintlig segmentgrupp:

    1. Klicka på segmentgruppen på den högra panelen.

    2. (Valfritt) Ändra grupplogiken till Include Any, Include All, eller Exclude All, efter behov.

     Exclude All är inte tillgänglig för den första segmentgruppen. För en målgrupp som endast innehåller undantag, bygg denna målgrupp som Include Any och välj sedan den målgruppen på menyn Uteslutna målgrupper på en plats.

    3. Leta reda på det nya segmentet i den vänstra panelen och markera kryssrutan bredvid segmentnamnet.

     Segmentgruppen uppdateras automatiskt med det nya segmentet.

   • Så här lägger du till en ny segmentgrupp:

    1. Klicka + New Group i den högra panelen.

    2. (Valfritt) Ändra logiken mellan föregående grupp och den nya gruppen till And eller Or, efter behov.

    3. Leta reda på segmenten för den nya gruppen i den vänstra panelen och markera kryssrutorna bredvid segmentnamnen.

    4. (Valfritt) Ändra grupplogiken till Include Any, Include All, eller Exclude All, efter behov.

  • Så här använder du segmentlogik från en befintlig målgrupp:

   1. Kopiera segmentlogiken från den befintliga målgruppen på något av följande sätt:

    • I vyn Alla målgrupper håller du markören över målgruppsraden och klickar sedan på More > Copy to Clipboard.

    • Klicka på i inställningarna för den befintliga målgruppen längst upp på segmentlogikpanelen More > Copy to Clipboard.

    • I en textredigerare skapar du segmentlogiken manuellt med hjälp av alfanumeriska segment-ID:n och Boolesk syntaxoch kopiera det till Urklipp.

   2. Klicka paste in an audience rule to begin building, klistra in den befintliga segmentlogiken i indatafältet och klicka sedan på Apply.

    note note
    NOTE
    Om målgruppen redan innehåller någon segmentlogik skrivs den befintliga logiken över när du klistrar in den i den nya segmentlogiken.
 7. Klicka på Create.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa