Syntax för målgruppssegmentslogik

När du skapar återanvändbara målgrupper kan du definiera segmentlogik manuellt med hjälp av alfanumeriska segment-ID:n (nycklar) och följande syntax:

  • () för att ange en grupp
  • || för OR
  • &för AND
  • ! för NOT (exkludera)
NOTE

Följande logik:

(X5vUk1cNvZxvBJ3jMjTt) || (sfvXrmQkk77PL5OtHpLH) && !(SMWSjTZFiy9hR1bKm1vw || x08UReA0IcP9HAJdcGVe)

betyder (på vanlig engelska)

INCLUDE Segment ID X5vUk1cNvZxvBJ3jMjTt OR INCLUDE Segment ID sfvXrmQkk77PL5OtHpLH AND EXCLUDE (Segment ID SMWSjTZFiy9hR1bKm1vw AND Segment ID x08UReA0IcP9HAJdcGVe)
NOTE
I placeringsinställningarna kan du använda sparade målgrupper antingen som målgrupper för att explicit målinrikta eller som separata målgrupper för att exkludera från målinriktning. Se till att segmentlogiken återspeglar målgruppens syfte.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa