Visa ändringsloggen för en placering

Ändringsloggar visar ändringar som gjorts i placeringen under det valda datumintervallet, inklusive typ av ändring, nya och gamla värden, användaren som gjorde ändringen och datumet. Du kan också lägga till anteckningar till valfri post.

Du kan sortera data efter kolumnerna Typ, Ändrad av eller Ändrad den.

 1. Klicka på Campaigns.

 2. Klicka på kampanjens namn.

 3. Klicka på Placements.

 4. Klicka på bredvid placeringsnamnet > Change logs.

 5. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Om du vill växla mellan att visa data endast i tabellformulär och i både tabell- och diagramformulär klickar du på Tabell- och diagramvy eller Tabellvy i det övre högra verktygsfältet.

  • Om du vill lägga till en anteckning i en post håller du markören över Notes kolumn för raden och klicka sedan på Add Notes. Ange text i inmatningsfälten och klicka sedan Save.

  • Om du vill visa information för en post i ett popup-fönster håller du markören över Notes kolumn för raden och klicka sedan på More>View Details.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa