Redigera annonsplaner för praktik

Redigera annonsscheman för en eller flera placeringar

Du kan ändra schemalagda flygdatum och annonsrotation för annonser som är kopplade till flera placeringar med en Microsoft Excel kalkylblad. Varje annons kan vara aktiv under flera flygningar.

 1. Klicka på Campaigns.

 2. Klicka på kampanjens namn.

 3. Klicka på Placements.

 4. Markera kryssrutan bredvid varje placering vars annonsdata du vill hämta.

 5. Klicka på i verktygsfältet för gruppåtgärder > Download Custom Ad Schedule Sheet.

 6. När filen är tillgänglig klickar du på Download i meddelandet längst upp på webbläsarsidan om du vill hämta en kalkylbladsfil (i XLSX-format) enligt webbläsarens normala procedur.

  Ladda ned meddelande om klar hämtning

 7. Öppna den hämtade filen, redigera flyginformationsfälten för varje annonsrad och spara den uppdaterade filen:

  • Flight N Start Date / Flight N End Date (till exempel Flight 1 Start Date och Flight 1 End Date): flygningens första och sista datum. Använd formatet ÅÅÅ-MM-DD för varje datum. Alla annonser med tomma fält för flygdatum behandlas som annonser som inte deltar.

  • Flight N Weight (till exempel Flight 1 Weight): Så här roterar du annonserna för ett flyg. Ange ett värde:

   • Om du vill rotera annonserna för en flygning jämnt anger du Even.

   • Om du vill rotera annonserna för en flygning ojämnt anger du den relativa vikt som varje annons ska roteras med, i procent (till exempel 40 för 40 %). Flygningens totala vikt skall vara lika med 100.

 8. Ladda upp mallen för redigerat annonsschema:

  1. Markera kryssrutan bredvid varje lämplig placering.

  2. Klicka på i verktygsfältet för gruppåtgärder > Upload Custom Ad Schedule Sheet och ange vilken fil som ska överföras.

Redigera annonsschemat för en enstaka placering

Du kan ändra schemalagda flygdatum och annonsrotation för annonserna som är kopplade till en placering. Varje annons kan vara aktiv under flera flygningar.

 1. Klicka på Campaigns.

 2. Klicka på kampanjens namn.

 3. Klicka på Placements.

 4. Klicka på bredvid placeringsnamnet > Ad schedule.

 5. Gör något av följande:

  • Om du vill lägga till en flygning klickar du Add Flight och ange sedan startdatum och slutdatum.

  • Om du vill lägga till en befintlig flygning i en annons klickar du på + i annonsraden för flygkolumnen.

  • Om du vill ta bort en befintlig flygning från en annons klickar du på x i annonsraden för flygkolumnen.

   • (När flera annonser har samma plan) Om du vill rotera annonserna ojämnt klickar du på Even Rotation i flyginformationen och ange sedan den relativa vikt som varje annons ska roteras med, i procent.

    Den totala vikten måste vara lika med 100.

 6. Klicka på uppe till höger Continue.

 7. Granska flyginformationen och klicka sedan på Save & Finish.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa