Redigera segmentinformation

Du kan redigera namn- och uppslagsfönstret för ett anpassat segment eller namnet på ett CCPA-avanmälningssegment. Segmenttaggarna ändras inte när du redigerar inställningarna.

 1. På huvudmenyn klickar du på Audiences > Segments.

 2. Håll markören över segmentraden och klicka Edit.

 3. Redigera segmentinformationen:

  1. (Valfritt) Redigera segmentet Name.

   Varje segmentnamn måste vara unikt för segmenttypen.

  2. (Endast anpassade segment. valfritt) Redigera Segment Window, vilket är antalet dagar som en användares cookie stannar kvar i segmentet.

   Ange ett värde mellan 1 och 365.

  3. Klicka på Save.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa