Ta bort ett segment

Om du tar bort ett anpassat eller CCPA-undantag från försäljningssegmentet tas det bort från alla placeringar och sparade målgrupper som innehåller det, och det blir inte tillgängligt för framtida bruk.

  1. På huvudmenyn klickar du på Audiences > Segments.

  2. Håll markören över segmentraden och klicka More > Delete.

  3. Klicka på Delete.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa