Redigera ett rapportmål

Ändringar i ett rapportmål påverkar leveransen av alla länkade anpassade rapporter. Kontrollera att de angivna autentiseringsuppgifterna är giltiga för att förhindra avbrott i rapportleveransen.

  1. På huvudmenyn klickar du på Reports > Report Destinations.

  2. Håll markören över rapportens målrad och klicka sedan på Edit.

  3. Klicka på Redigera för önskat mål

  4. Redigera inställningar för rapportmål.

  5. Klicka på Save.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa