Redigera ett rapportmål

Ändringar i ett rapportmål påverkar leveransen av alla länkade anpassade rapporter. Kontrollera att de angivna autentiseringsuppgifterna är giltiga för att förhindra avbrott i rapportleveransen.

  1. Klicka på Reports > Report Destinations på huvudmenyn.

  2. Håll markören över rapportens målrad och klicka sedan på Edit.

  3. Klicka på Redigera för önskat mål

  4. Redigera rapportens målinställningar.

  5. Klicka på Save.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa