Skapa ett rapportmål

  1. Klicka på Reports > Report Destinations.

  2. Klicka på Add Destination.

  3. Ange rapportdestinationsinställningar, som varierar beroende på måltyp.

  4. Klicka på Save.

NOTE
Om rapporten är konfigurerad för leverans till någon typ av FTP eller Amazon S3 får du inga meddelanden om rapporten avbryts på grund av fel. Om du inte får de rapporter du förväntar dig kan du kontakta ditt Adobe-kontoteam och ta reda på varför.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa