Om Report Destinations

Du kan skapa och hantera leveransplatser, som kallas report destinations, för dina anpassade rapporter. När du har konfigurerat rapportdestinationer kan du konfigurera alla anpassade rapporter så att de levereras till en eller flera platser av samma måltyp. När du har sparat en rapport kan du inte ändra måltypen.

Tillgänglig Destination Types

  • Amazon Simple Storage Service (S3)
  • FTP
  • SFTP
  • FTP SSL (i betaversion)
NOTE
Du kan också leverera anpassade rapporter till e-postmottagare som inte behöver ha något sparat rapportmål. Du kan ange e-postmottagare i stället för sparade mål i rapportinställningarna.

The Report Destinations Visa

The Report Destinations visar alla dina befintliga destinationer och antalet rapporter som är länkade till varje. Du kan filtrera listan efter måltyp.

Du kan skapa nya mål samt redigera och ta bort befintliga mål från den här vyn.

NOTE
Uppdateringen av autentiseringsuppgifterna för dina befintliga rapportdestinationer avbryter inte rapportleveransen så länge autentiseringsuppgifterna är giltiga.

Rapportdestinationer

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa