Felkoder för FreeWheel Annonsmaterial

Felmeddelanden för misslyckade annonsinskick kan komma antingen från DSP eller från FreeWheel. Felmeddelanden visas i API Response kolumn i Freewheel Status dialog.

Annonsering DSP interna fel

Felmeddelande
Beskrivning
Nästa steg
Awaiting status response from FreeWheel
FreeWheel har ännu inte svarat att överföringen lyckades eller misslyckades.
Kontrollera status igen om 10 minuter.
The submitted ad does not have a clock number assigned.
FreeWheel godkänner inte annonser i Storbritannien utan tilldelade klocknummer.
Tilldela annonsen ett klocknummer och skicka sedan annonsen igen.
The ad you are attempting to submit has not yet finished transcoding. Please wait ten minutes then try again.
Transcoder hade inte slutfört omkodningen av annonsen när du försökte skicka annonsen.
Vänta i tio minuter och skicka sedan annonsen igen.
The deal id you input is not setup as a guaranteed feed. Please submit guaranteed deals only.
Det inlämnade anbudet är inte utformat som ett programmatiskt garanterat avtal. FreeWheel accepterar endast garanterade erbjudanden.
Konfigurera erbjudande-ID som ett programmatiskt garanterat erbjudande. Annonsen skickas automatiskt till FreeWheel när du sparar den programmatiska garanterade standardplaceringen i slutet av arbetsflödet för erbjudande-ID.
Invalid external_deal_id: <deal_id>
Det skickade erbjudande-ID:t finns inte eller är inte aktivt i Adobe.
Se till att erbjudandet är aktivt och skicka sedan in annonsen igen.
[public_id=]<deal> finns inte
Det angivna erbjudande-ID:t finns inte på FreeWheel slut.
Kontakta FreeWheel -representant för att bekräfta erbjudande-ID:t.
Ad with identifier <annonsnamn> was not found.
Den inskickade annonsnyckeln finns inte eller är inte aktiv i Adobe.
Hitta rätt annonsnyckel och skicka sedan annonsen igen.
Pending Submission
Inlämningen väntar fortfarande.
Uppdatera sidan.

Freewheel API-fel

Code
Betydelse
Beskrivning
Nästa steg
401
Obehörig
Felaktiga, saknade eller ogiltiga autentiseringsuppgifter.
Kontakta kontoteamet på Adobe.
403
Förbjuden
Servern förstod begäran men vägrar godkänna den.
Kontakta kontoteamet på Adobe.
404
Hittades inte
Resursen du begärde är inte tillgänglig. Om Creative ID:t inte hittas i åtgärden PUT returneras 404.
Kontakta kontoteamet på Adobe.
405
Metoden tillåts inte
En begäran gjordes om en resurs med en begärandemetod som inte stöds av den resursen (till exempel med GET på en metod som kräver att data skickas av POSTEN eller med PUT på en skrivskyddad resurs).
Kontakta kontoteamet på Adobe.
408
Timeout för begäran
En timeout uppstod när den här begäran bearbetades. Timeout orsakas vanligtvis av samtidiga begäranden om exklusiv åtkomst till vissa resurser.
Skicka begäran igen när du får den här statusen. Kontakta ditt kontoteam på Adobe om problemet kvarstår.
422
Enhet som inte kan bearbetas
Ogiltig resurs. Det här felet inträffar när begärandetexten är ogiltig eller när den skapade/uppdaterade resursen är ogiltig (t.ex. om det inte gick att hitta något avtal-ID). Se FreeWheel API 422-fel för mer information.
Kontakta kontoteamet på Adobe.
500
Internt serverfel
API-systemfel.
Kontakta kontoteamet på Adobe.

Freewheel API 422-fel freewheel-422-errors

Code
HTTP-kod
Beskrivning
DATA_UNMARUST_FAILURE
422
Begärandedata är ogiltigt json-format. Mer information finns i felmeddelandet.
DATA_VALIDATION_FAILURE
422
Begärandedata saknar obligatoriska fält eller har en ogiltig datatyp. Mer information finns i felmeddelandet.
DATA_DEAL_INVALID
422
Avtalet är felaktigt konfigurerat eller finns inte. Mer information finns i felmeddelandet.
DATA_DEAL_GET_FAILURE
422
Avtalet hittades inte eller så har konfigurationen ett problem. Mer information finns i felmeddelandet.
DATA_CREATIVE_INGEST_FAILURE
422
Den kreativa URL:en är ogiltig. Mer information finns i felmeddelandet.
DATA_CREATIVE_LINK_FAILURE
422
De kreativa var inte länkade till annonsenhetens noder. Mer information finns i felmeddelandet.
DATA_CREATIVE_UPDATE_FAILURE
422
Kreativiteten uppdaterades inte. Mer information finns i felmeddelandet.
DATA_DSP_GET_FAILURE
422
DSP finns inte i systemet.
DATA_CREATIVE_UNLINK_FAILURE
422
Den kreativa delen länkades inte bort från annonsenheterna.
DATA_CREATIVE_DELETE_FAILURE
422
Kreativiteten togs inte bort.
DATA_CREATIVE_DETECTION_FAILURE
422
Det gick inte att hitta URL:en.
DATA_ENTITY_NOT_FOUND
422
Den kreativa finns inte.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa