Optimering

När ni skapar en programmatisk kampanj är en av de viktigaste punkterna att tänka på kampanjmålet och hur ni kan omvandla det till mätbara nyckeltal. Den här översättningen definierar hur ni ska konfigurera kampanjens optimeringsmål.

Annonsering DSP optimerar för de mätvärden ni bryr er om mest i två faser. För det första flyttas utgifterna till de praktik eller taktiker som utför det bästa, enligt paketets optimeringsmål. För det andra justeras auktionsbuden i realtid för att återspegla det ekonomiska värde som just nu finns, vilket balanserar a) behovet av att leverera din budget fullt ut med b) de nyckeltal ni valt. Tillsammans säkerställer dessa optimeringsfaser att budgeten används effektivt för att nå kampanjmålen.

Du kan välja ett optimeringsmål för varje placering och paket. De tillgängliga optimeringsmålen innehåller förinställda alternativ, till exempelLowest Cost per Click," och anpassade mål som du ställt upp som mål i Advertising Search, Social, & Commerce.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa