Hur annonsering DSP optimerar era kampanjer

På den här sidan beskrivs hur den DSP optimeringsmotorn som drivs av Adobe Sensei, optimerar paketen i era kampanjer. Om du vill ha tips och råd om hur du optimerar kampanjer manuellt kontaktar du kontoteamet på Adobe.

Paketoptimeringsmålen fungerar på två nivåer:

 • För varje paket: DSP allokerar budget till varje placering i paketet baserat på placeringens prestanda i förhållande till den valda KPI:n.

 • För varje placering/auktion i paketet: DSP beräknar det ekonomiska KPI-värdet i realtid för varje auktion per placering och använder sedan detta värde för att fastställa anbudet.

  note note
  NOTE
  Det ekonomiska värdet kan vägas kraftigt baserat på hur väl en placering är utgiven. Om en placering ligger bakom sitt utgiftsmål får man köpa auktioner med lägre kvalitet. Om en placering lätt kan uppnå sitt utgiftsmål flyttas fokus till auktioner med högre kvalitet.

Paketoptimering

DSP kan optimera leveransen på två grundläggande sätt, med 20 olika varianter tillgängliga som passar just ditt prestationsmål. Du kan välja att:

 • Prioritera prestandahastigheten

 • Prioritera balansering av kostnadseffektivitet med prestandahastighet

Se Optimeringsmål och Så här använder du dem för att avgöra vilket optimeringsmål som kan hjälpa dig att uppnå dina KPI:er.

Paket som prioriterar prestandahastighet

För optimeringsmål som prioriterar prestandakursen förutser DSP resultatet för varje auktion och alltid offerter vid det högsta anbudet. Exempel på tillämpliga optimeringsmål är Highest Viewability Rate, Highest Clickthrough Rateoch så vidare.

Det här optimeringsläget fungerar bra om:

 • Du känner redan till den effektiva/godtagbara CPM-nivån (till exempel ett historiskt riktmärke).

 • Du kan justera Max Bid för varje placering om du har problem med skalning.

 • Du prioriterar skala framför effektivitet.

Mellanrumslogik pacing-logic-performance

 • Om ni spenderar pengar i takt med detta blir budgivningarna mer selektiva så att ni bara lägger bud på auktioner som förväntas ha höga prestationsnivåer.

 • Om ni ligger efter i tiden blir budgivningen mindre selektiv så att ni kan lägga bud på auktioner som förväntas ha lägre prestationsnivåer för att hinna ikapp målsättningen.

Rensar pris/budskugga clearing-price-performance

När den har exekverat paketeringslogiken, kör DSP det föreslagna anbudet genom en modell för att beräkna clearingpriset. Om prognosen visar att anbudet kan sänkas med minimal minskning till vinsträntan, sänks anbudet enligt prognosen.

Paket som prioriterar balansering av kostnadseffektivitet med prestandahastighet

För vissa optimeringsmål förutser DSP resultatet för varje auktion och justerar budpriserna automatiskt, utan att överskrida en placerings Max Bid. Exempel på tillämpliga optimeringsmål är Lowest CPM, Lowest CPA, Lowest Cost per View, Lowest Cost per Clickoch så vidare.

Paketlogik pacing-logic-balanced

 • Om utgifterna är i takt med detta blir DSP mer priskänslig och lägger lägre belopp för att kompensera vinsten med paketplanen.

 • Om ett prestandamått också balanseras (alla mål utom Lowest CPM), blandas den förväntade KPI:n med beloppet som är anbudet. Ni lägger därför ett högre bud på auktioner som förutspås bli mer presterande på"kostnad per"-basis.

 • Om utgiftsnivån ligger efter blir DSP mindre priskänslig och offrar högre belopp, upp till Max Bid, för att sälja in vinsten med en pacingplan.

Rensar pris/budskugga clearing-price-balanced

När den har exekverat paketeringslogiken, kör DSP det föreslagna anbudet genom en modell för att beräkna clearingpriset. Om prognosen visar att anbudet kan sänkas med minimal minskning till vinsträntan, sänks anbudet enligt prognosen.

Placeringsoptimering

Placering av filter före bud är det enklaste sättet att säkerställa höga prestanda. DSP använder filter före bud strategiskt för olika annonstyper för att uppnå prestandamål på alla platser i varje paket. Du kan använda filter före bud samtidigt med optimering på paketnivå eller oberoende av varandra.

NOTE
Vilka filter som är tillgängliga för förbud varierar beroende på annonstyp. För en standardplacering kan du till exempel filtrera genom klickfrekvens och visningsbarhet, men inte efter slutförandegrad.

Se Pre-Bid-filter på placeringsnivå och Så här använder du dem för att avgöra vilket föranbudsfilter som kan hjälpa dig att uppnå dina KPI:er.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa