Felsökningsprestanda

Problem
Möjlig orsak
Åtgärder att vidta
Inga utgifter för placering
Placeringen innehåller inte annonser och/eller annonserna är inte aktiva.
Verifiera att alla förväntade annonser är kopplade till placeringen och att de är godkända och aktiva.

Se även om placeringen innehåller ett anpassat annonseringsschema som kan begränsa flygperioden för varje annons. Om du vill visa annonseringsschemat för en placering från vyn Placeringar klickar du på > Ad schedule bredvid placeringsnamnet.
De berörda datumen ligger inte inom de konfigurerade flygdatumen.
Kontrollera att flygdatumen är giltiga på kampanj-, paket- och ​.
Budgetmålet har uppnåtts och/eller är inte tillräckligt högt.
Kontrollera budgetinställningarna på kampanj-, paket- och placeringsnivå.
Kontot har inte tillräckligt med finansiering.
Om du vill se om ditt konto är tillräckligt finansierat går du till Settings > Account och se hur mycket Usable Funds. Om du behöver lägga till mer pengar kontaktar du kontoteamet på Adobe.
Det finns inget lager tillgängligt.

Kontrollera om de angivna lagerkällorna (Public, Private, eller On Demand) är:

  • Konfigurera korrekt.
  • Aktiv och skickad genom auktioner.
  • Kompatibel med tillämplig annons- och placeringstyp.

Om alla lagerkällor är giltiga och aktiva, ska du rikta in ytterligare eller alla lagerkällor när det är möjligt.

Det finns inga tillgängliga användare.
Kontrollera att de angivna målgruppsmålen innehåller tillräckligt många aktiva användare. Om de inte gör det kan du utöka målgrupperna genom att lägga till fler målgrupper.
Låga utgifter för placering
The Non Bids i placeringsdiagnostikrapporten visas möjliga orsaker till varför placeringen inte lade bud.
Granska Non Bids rapport för att förstå varför placeringen inte lade något bud.
Placeringsanvändningen filter före bud som begränsar budgivning.
Sänk tröskelvärdena för filter före bud med 5 % för att utvärdera balansen mellan utgifter och resultat.

Tänk på att användning av flera placeringsmål, t.ex. förköpsfilter, geos, lager och målgrupper, kan begränsa budgivning och utgifter kumulativt.
Praktiktjänstgöring har en låg vinstnivå.
Öka Max Bid för att öka vinsten.

OBS! Lagerpriserna kan variera beroende på placeringens inriktning.

En 10-procentig vinst-frekvens anses vara hälsosam.
Ett lågt antal lager är tillgängligt.
Ange ytterligare eller alla lagerkällor om det är möjligt.

Tänk på att användning av flera placeringsmål, t.ex. förköpsfilter, geos, lager och målgrupper, kan begränsa budgivning och utgifter kumulativt.
Ett lågt antal användare är tillgängliga.
Kontrollera att de angivna målgruppsmålen innehåller tillräckligt många aktiva användare. Om de inte gör det kan du utöka målgrupperna genom att lägga till fler målgrupper.

Tänk på att användning av flera placeringsmål, t.ex. förköpsfilter, geos, lager och målgrupper, kan begränsa budgivning och utgifter kumulativt.
Paketet innehåller ett stort antal aktiva placeringar.
Minska antalet aktiva placeringar i paketet eller öka den totala paketbudgeten.

Om paketet har många placeringar men inte tillräckligt med budget, kanske DSP inte kan allokera tillräckligt med budget till varje placering. Varje placering bör ha möjlighet att tillbringa minst 2 USD/dag. Om ditt paket till exempel har en budget på 10 USD/dag är det bäst att ta med fem eller färre platser. ​
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa