Visa ändringsloggen för ett paket

Ändringsloggar visar ändringar som gjorts i paketet under det valda datumintervallet, inklusive paketnamnet, enhetstypen (paketet), typen av ändring, nya och gamla värden, användaren som gjorde ändringen och datumet. Du kan också lägga till anteckningar till valfri post.

Du kan sortera data efter valfri kolumn förutom Nytt värde och Gammalt värde.

  1. Klicka på Campaigns på huvudmenyn.

  2. Klicka på kampanjens namn.

  3. Klicka på > Change logs bredvid paketnamnet på fliken Packages.

  4. (Valfritt) Gör något av följande:

    • Om du vill växla mellan att visa data endast i tabellformulär och i både tabell- och diagramformulär klickar du på Tabell- och diagramvy eller Tabellvy i det övre högra verktygsfältet.

    • Om du vill lägga till en anteckning till en post håller du markören över kolumnen Notes för raden och klickar sedan på Add Notes. Ange text i inmatningsfälten och klicka sedan på Save.

    • Om du vill visa information för en post i ett popup-fönster håller du markören över kolumnen Notes för raden och klickar sedan på More>View Details.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa