Om pakethantering i DSP

Använd paket för att gruppera placeringar för leverans till en fast budget, prestationsmål och anpassad paketeringsstrategi. DSP optimerar paket genom att flytta budgeten till de bästa placeringarna i paketet. Du kan ordna paket efter placeringsformat, lagertyp, dataleverantör, persona eller andra särskiljbara egenskaper. Paket är valfria.

Du kan skapa paket manuellt eller genom att duplicera befintliga paket. Du kan också redigera och bifoga placeringar i alla paket.

The Packages Kontrollpanel

The Packages Kontrollpanelen centraliserar prestanda och ekonomisk rapportering för alla era paketstrategier och ger snabba ögonblicksbilder av hur paketen har utförts under ett visst datumintervall.

Kontrollpanel för paket

Kontrollpanelen innehåller ett anpassningsbart trenddiagram på hög nivå med tre mätvärden.

Som standard visas även avstånd- och leveransmått per paket. Du kan också visa prestandamått för paketen och skapa anpassade kolumnuppsättningar. Du kan hämta hela datatabellen till webbläsarens standardmapp för hämtning som en rapport i XLSM-format (makroaktiverat Excel-kalkylblad).

NOTE
Du kan anpassa innehållet i och leveransen av paketrapporter ytterligare via anpassade rapporter.

Om du vill visa alla placeringar i ett paket och flygdatum för paketet klickar du på paketnamnet.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa