Checklista för kampanjstart

Kontofinansiering

Se till att ditt konto har tillräckligt med kredit för att köra hela kampanjen. Du kan kontrollera och fylla i kontomedel i Settings > Account eller genom att kontakta kontoteamet på Adobe.

Kampanjstatus

Bekräfta att kampanjdatum och budget är korrekt inställda.

Placeringsstatus

Kontrollera att placeringsstatusen är "Active" eller "Scheduled." Kontrollera även att övriga placeringsparametrar (som platslistan, budget, mål, flygdatum och frekvens) är korrekta.

Annonsstatus

Bekräfta att alla annonser är bifogade, godkända och aktiva. Kontrollera också att alla spårningspixlar är kopplade och fungerar.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa