Exportera information om en återanvändbar publik

Du kan ladda ned en Microsoft Excel kalkylbladsfil med målgruppskonfigurationsregeln, antalet aktiva och totalt antal målgruppsmedlemmar per enhetstyp, information om varje segment i målgruppen och alla placeringar som riktar sig till målgruppen.

  1. På huvudmenyn klickar du på Audiences > All audiences.

  2. Håll markören över målgruppsraden och klicka Export XLS.

    Filen hämtas i XLSX-format enligt webbläsarens normala procedur. Filnamnet innehåller publikens namn och datum.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa