Duplicera en återanvändbar publik

Ni kan skapa en målgrupp genom att duplicera en befintlig målgrupp.

  1. På huvudmenyn klickar du på Audiences > All audiences.

  2. Håll markören över målgruppsraden och klicka Duplicate.

  3. (Valfritt) Ändra standardmålgruppens namn till ett annat unikt namn.

    Som standard kallas den nya publiken för[publik] copy."

  4. Klicka på Duplicate.

  5. (Valfritt) Förfina den nya målgruppen.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa