Visa information om en återanvändbar publik

  1. På huvudmenyn klickar du på Audiences > All audiences.

  2. Håll markören över målgruppsraden och klicka View Details.

  3. (Valfritt) Om du vill visa antalet aktiva eller totala målgruppsmedlemmar per enhetstyp klickar du på Enhetsfördelning bredvid Active eller Total målgruppsstorlek.

  4. (Valfritt) Om du vill redigera målgruppsinställningarna klickar du på Edit Audience och redigera målgruppens namn och konfiguration.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa