Tips för att förhandla om ett program med garanterad programmering

När köparen och utgivaren förhandlar om en programgaranterad affär måste de diskutera och bekräfta följande punkter:

 • Flygdatum
 • Geos
 • Lagertyper
 • Kreativa längder
 • Visningsstorlekar
 • Resultatmål
 • Säkerhetskrav för varumärken
 • Målgrupper
 • Impressions
 • Budget
 • CPM
 • Frekvens
 • Dayparting
 • Aktiveringsprocess

Köparens ansvar för en programgaranterad affär

 • Inställning och aktivering av avtal
 • Skapa en programmatisk garanterad placering
 • Felsökning
 • Leveransövervakning
 • Utföra en 95-100 % bud/svarsfrekvens

Utgivarens ansvar för en programgaranterad affär

 • Leverans av framförhandlad budget, avtryck, CPM, geos, målgrupp, frekvens och dagsavstämning inom de önskade flygdatumen
 • Uppfylla kraven på nyckeltal och varumärkessäkerhet inom de obligatoriska flygdatumen
 • Felsökning
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa