Redigera din användarprofil

Din kontoprofil innehåller dina inloggningsuppgifter och annan information. Vissa användarroller kan även visa information om organisationens konto och bjuda in fler personer att skapa användarkonton i organisationskontot.

 1. På huvudmenyn klickar du på Settings > Account.

 2. Redigera dina profilinställningar:

  • Så här redigerar du e-postadressen för användarkontot:

   1. Bredvid befintlig Email address, klicka Edit.

   2. Ange den nya e-postadressen och det befintliga lösenordet för användarkontot.

   3. Klicka på Continue.

  • Så här redigerar du lösenordet för användarkontot:

   1. Bredvid befintlig Password, klicka Change.

   2. Ange det nya lösenordet två gånger.

   3. Klicka på Continue.

  • Så här redigerar du säkerhetsfrågan för användarkontot:

   1. Bredvid befintlig Security Question, klicka Change.

   2. Välj en Secret Question och ange Secret Question Answer.

   3. Klicka på Continue.

  • Så här redigerar du standardtidszonen för användarkontot:

   1. Bredvid befintlig Default Timezone, klicka Change.

   2. Välj den nya tidszonen.

   3. (Valfritt) Om du vill överväga sommartid i de rapporterade tiderna väljer du Observe Daylight Savings Time.

   4. Klicka på Continue.

  • (Användare som vill använda en privat licens på Google Authorized Buyers) Om du vill redigera det privata Google Authorized Buyers licens för användarkontot, som används som standard för alla kampanjer:

   1. Bredvid befintlig Google AdEx ID, klicka Change.

   2. Ange det nya Ad Group ID.

   3. Klicka på Save.

 3. Klicka på Save.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa