Arkivera eller arkivera en placering

Dölj en placering som inte används vid arkivering. Den enda åtgärd du kan utföra på en arkiverad placering är att avarkivera den. Arkiverade placeringar visas inte som standard men är fortfarande tillgängliga för rapportering.

Du kan när som helst avarkivera en placering för att återställa dess tidigare status.

Arkivera en placering

  1. Klicka på Campaigns.
  2. Klicka på kampanjens namn.
  3. Klicka på Placements.
  4. Klicka på bredvid placeringsnamnet > Archive.
  5. Klicka på Archive.
NOTE
Om du vill visa arkiverade placeringar filtrerar du Placements visa: klicka Filterknapp , klicka Placement status och markera Archived och klicka sedan på Apply.

Avarkivera en placering

  1. Klicka på Campaigns.
  2. Klicka på kampanjens namn.
  3. Klicka på Placements.
  4. Klicka på bredvid placeringsnamnet > Unarchive.
  5. Klicka på Unarchive.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa