Pausa eller aktivera ett paket

Pausa ett live-paket eller aktivera ett pausat paket när det ligger inom det konfigurerade flygschemat.

Alla placeringar som pausas i ett paket innan själva paketet pausas förblir pausade när paketet aktiveras.

Pausa ett paket

  1. På huvudmenyn klickar du på Campaigns.
  2. Klicka på namnet på kampanjen för att öppna Packages vy.
  3. Klicka på bredvid paketnamnet > Pause.
NOTE
Om du pausar ett paket pausas alla placeringar, inklusive programmatiska (PG-placeringar) i paketet. Kontakta berörda utgivare om inkommande auktioner behöver pausas.

Aktivera ett paket

  1. På huvudmenyn klickar du på Campaigns.
  2. Klicka på namnet på kampanjen för att öppna Packages vy.
  3. Klicka på bredvid paketnamnet > Activate.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa