Lista placeringar och annonser för ett privat avtal

Du kan öppna en lista över alla placeringar och annonser som är kopplade till ett privat avtal. Du kan även öppna inställningarna för alla placeringar eller annonser.

 1. På huvudmenyn klickar du på Inventory > Deals.

 2. Klicka på > Placements and Ads.

  The Placements -fliken visas som standard. Om du vill visa annonserna klickar du på Ads -fliken.

 3. (Valfritt) Gör något av följande:

  • Om du vill redigera inställningarna för en placering håller du markören över placeringsraden och klickar Edit. Redigera placeringsinställningarnaoch klicka sedan på Update placement.

  • Om du vill ta bort erbjudandet från en placerings lagermål håller du markören över placeringsraden och klickar More > Detach Placement. Klicka på Yes.

   Placeringen tas inte bort när du kopplar loss placeringen.

  • Om du vill redigera inställningarna för en annons håller du markören över annonsraden och klickar på More > Edit. Redigera annonsinställningarnaoch klicka sedan på Save & submit for review.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa