Skapa en anpassad rapport

  1. Klicka på Reports.
  2. Klicka på New Custom Report.
  3. Ange rapportinställningar.
  4. Klicka på Create Custom Report.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa