Redigera en anpassad rapport

  1. Klicka på Reports.

  2. Gör något av följande:

    • Klicka på rapportnamnet.
    • I Options kolumn för rapportraden klickar du på options > Edit.
  3. Redigera rapportinställningar.

  4. Klicka på Edit Custom Report.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa