Hantera aviseringsprenumerationer

Lägg till en prenumeration

 1. På huvudmenyn klickar du på Settings > Notifications.

 2. Klicka på längst upp i meddelandelistan Add Subscription.

 3. Ange ett unikt Prenumerationsnamn* för aviseringar.

 4. I Add Alerts avsnitt:

  1. Välj den första larmtypen.

  2. Ange varningsparametrarna.

   Inställningarna varierar beroende på varningstyp.

  3. (Valfritt) Om du vill köra aviseringen direkt väljer du Alert immediately. Varningen körs som standard 08:00 i kontots tidszon.

  4. (Valfritt) Om du vill lägga till ytterligare en varning till prenumerationen klickar du på Add Alert och skapa aviseringen.

 5. I Add Subscriber Email Addresses anger du varje e-postadress som ska ta emot varningarna och trycker sedan på Enter nyckel.

 6. Klicka Spara.

Hantera aviseringar för en prenumeration

 • Så här lägger du till en avisering i en prenumeration:

  1. Till höger om prenumerationsnamnet klickar du på + Add Alert.

  2. Välj varningstyp.

  3. Ange varningsparametrarna.

   Inställningarna varierar beroende på varningstyp.

  4. (Valfritt) Om du vill köra aviseringen direkt väljer du Alert immediately. Varningen körs som standard .

  5. Klicka på Save.

 • Så här redigerar du en avisering i en prenumeration:

  1. Till höger om prenumerationsnamnet klickar du på Redigera .

  2. Redigera varningsparametrarna.

  3. (Valfritt) Om du vill köra aviseringen direkt väljer du Alert immediately. Varningen körs som standard .

  4. Klicka på Save.

 • Om du vill ta bort en avisering från en prenumeration klickar du på X till höger om varningens namn.

Hantera prenumeranter på en prenumeration

 • Om du vill lägga till prenumerant i en prenumeration anger du e-postadresserna i inmatningsfältet under Subscribers.

  Avgränsa flera adresser med blanksteg.

 • Om du vill ta bort en prenumeration klickar du på X bredvid e-postadressen under Subscribers.

Inaktivera eller aktivera en prenumeration

 • Till vänster om prenumerationsnamnet flyttar du reglaget till vänster för att inaktivera prenumerationen eller till höger för att aktivera prenumerationen.

Ta bort en prenumeration

 1. Till höger om prenumerationsnamnet klickar du på X.

 2. Klicka på yes.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa