Om Campaign Management i DSP

Kampanjer är det övergripande ramverket för flyginställningar. Alla inställningar på kampanjnivå gäller automatiskt för varje paket och placering i kampanjen. Varje kampanj är kopplad till en viss annonsörer.

Du kan skapa kampanjer manuellt eller genom att duplicera befintliga kampanjer. Ni kan också redigera befintliga kampanjer.

The Campaigns Kontrollpanel

The Campaigns Instrumentpanelen centraliserar resultatet och den ekonomiska rapporteringen för alla era kampanjer, vilket ger en snabb ögonblicksbild av hur era kampanjer har genomförts under ett visst datumintervall.

Kontrollpanel för kampanjer

Som standard visas pacing- och leveransmått per kampanj på kontrollpanelen. Du kan också visa resultatvärden för kampanjer och skapa anpassade kolumnuppsättningar. Du kan exportera hela datatabellen eller hämta data för alla placeringar i en kampanj till webbläsarens standardmapp för nedladdning som en rapport i XLSM-format (makroaktiverat Excel-kalkylblad).

NOTE
Ni kan anpassa innehållet i och leveransen av kampanjrapporter ytterligare via anpassade rapporter.

Klicka på kampanjnamnet om du vill se alla paket, placeringar och annonser i en kampanj.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa