Redigera en blockerad webbplatslista på kontonivå eller annonsnivå

 1. Klicka på Inställningar > Platser.

 2. Välj listnivå: Konto eller Annonsör.

 3. Gör något av följande:

  • (Valfritt) Om du vill klistra in eller ange upp till 10 000 värden:

   1. Klicka Klistra in i platser/appar.

   2. Ange eller klistra in ett värde per rad i indatafältet och klicka sedan på Fortsätt.

   3. (Om några värden identifieras som ogiltiga) Klicka på Klistra in på webbplatser och appar , korrigera värdena och klicka sedan på Fortsätt.

   4. Klicka Slutför.

  • (Valfritt) Om du vill ta bort ett eller flera värden gör du något av följande:

   • Om du vill ta bort alla värden klickar du Rensa alla. Klicka på OK.

   • Om du vill ta bort ett eller flera värden markerar du kryssrutan bredvid varje och klickar sedan på Ta bort markerade.

   • Om du vill ta bort enstaka värden klickar du på X bredvid värdet.

  • (Valfritt) Exportera listan till en Microsoft Excel kalkylblad i CV-format (kommaavgränsade värden), klicka Exportera.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa