Om blockerade webbplatser på kontonivå och annonsnivå

Du kan redigera listan över blockerade webbplatser som används för hela DSP och ytterligare listor för enskilda annonsörer i kontot.

Blockerade platser listar definierar uppsättningar av mål som ska uteslutas för dina placeringar. Varje lista kan bestå av webbplatsdomäner på den översta nivån och alla nivåer av underdomäner (till exempel example.com, my.example.com eller my.new.example.com) och mobilapp-ID:n eller paketnamn (till exempel com.example.app123).

Annonsnivålistor åsidosätter kontonivålistor.

NOTE
  • Listor över blockerade webbplatser på kontonivå och annonsörnivå används utöver DSP globalt blockerad webbplatslista, som innehåller webbplatser som inte anses säkra för annonser.
  • Användarna kan också lägga till riktade webbplatser på alla platser.
  • Listor med blockerade webbplatser åsidosätter alltid målwebbplatslistor. Om en placering båda utesluter och innehåller samma mål för en annons, utesluts målet.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa