Om CCPA Opt-out-of-Sale Segment och rapporter

Du kan spåra användar-ID:n från förfrågningar om att avanmäla dig från försäljning på din webbplats enligt California Consumer Privacy Act (CCPA) genom att skapa och implementera ett avanmälningssegment för CCPA. Användarna stannar kvar i segmenten för avanmälan av CCPA på obestämd tid.

När segmentets pixeltagg har implementerats börjar Adobe Advertising samla in en pool med ID:n för annonsörens räkning.

Rapporter om avanmälan till konsumenter

Adobe Advertising genererar månadsrapporter om ID:n som kunder har skickat in för att avanmäla sig från försäljning för kontot. Data konsoliderar begäranden som samlats in med CCPA-segment för avanmälan från försäljning som skapats i DSP och alla inskickade data via Privacy Service-API. Rapporterna skapas den första i varje månad för föregående månad. Till exempel är användarlistan för juni tillgänglig den 1 juli.

Varje rapport är tillgänglig som en tabbseparerad textfil komprimerad till GZIP-format. Användar-ID:n som används i CCPA-segment för avanmälan identifieras av segment och annonsörer.

Du kan hämta länkar till månadsrapporter som skapades de senaste tre månaderna, antingen från DSP eller genom att använda DSP Trafficking API. Varje länk gäller i sju dagar, men uppdateras varje gång en kund försöker hämta en länk.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa