Redigera inställningar för privat avtal

Ändringar i ett godkänt avtal synkroniseras inte från SSP. Om du har accepterat ett avtal men utgivaren har skickat ändringar, kan du redigera vissa delar av avtalsinställningarna från Inventory > Deals. Du kan också byta namn på ett avtal när som helst.

  1. På huvudmenyn klickar du på Inventory > Deals.

  2. Klicka på > edit.

  3. Redigera inställningar.

    Du kan redigera Deal Name, Media Type (när avtalet omfattar flera medietyper), CPM värde, Account email, Advertisers that can access this deal, Flight datesoch Impressions.

    Du kan inte redigera Deal ID, Publisher, SSP, Deal Type, eller Billing Method.

  4. Klicka på Save.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa