Reklam DSP kontofinansiering

DSP finansierar kundkonton för inköp av media och tjänster på ett av två sätt:

  • Kunderna skickar ett förbetalt belopp, från vilket medel används för tjänster och medier tills en nollbalans nås.
  • Adobe erbjuder en bedömd kreditlinje.

Alla kunder utvärderas och tilldelas kredit vid kontraktskörning av Adobe Credit Team. DSP är som standard att finansiera klientkonton till den tilldelade kreditnivån såvida inte förskottsbetalning har levererats. Konton finansieras inom 24 timmar efter att kontot har skapats.

När kunderna spenderar pengar på sina krediter eller förbetalningar minskar medel för medier och tjänster efter utgifter tills en nollbalans nås. Krediten justeras när fakturor betalas. Eventuella utestående fakturor för Adobe kan påverka DSP. Du ansvarar för att alla Adobe-fakturor betalas i tid. Om du behöver mer pengar än vad du kan använda kan du arbeta med DSP Client Services team.

Finansieringen för kundkonton uppdateras i nära realtid i DSP. Så här visar du ditt användbara saldo, som visas som "Usable Funds" i kontots inköpsvaluta, gå till Settings > Account. Endast DSP användare med General och Admin användarroller kan se Usable Funds.

Användbara medel för ett konto

Adobe förbehåller sig rätten att blockera ditt konto från att spendera pengar på DSP av orsaker som innebär överträdelse av DSP policy för annonskrav eller sekretessvillkor. Om Adobe blockerar ditt konto innehåller dina kontoinställningar ett spärrat meddelande. Arbeta med DSP Client Services -representant för att fastställa orsaken till blocket och hur du kan korrigera felet.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa