Använda Roku Lager

DSP erbjuder unika funktioner för annonsering på Roku.

DSP och Roku Partnerskap

Roku och DSP har ett unikt samarbete som matchar dina DSP målgrupper Roku ID:n för 1:1 deterministisk målgruppsanpassning på Roku lager.

Utanför Rokus egna DSP (OneView) har Advertising DSP tillgång till dessa målningsfunktioner. DSP är också den enda DSP som har tillstånd att mäta Roku leverans bredvid alla andra TV-lager (med internetanslutning). För Roku delar inte alla standard-RTB- och visningssignaler i pixlar, och ingen annan DSP kan rikta eller mäta sig med den Roku-sålda CTV-leverantören.

Roku Lageralternativ

Du kan antingen a) konfigurera privata avtal-ID:n direkt med Roku och ange sedan avtals-ID-data i DSP eller b) gå till On Demand Galleri att prenumerera på Roku profiler:

NOTE
Roku det finns inget tillgängligt lager på öppna marknadsplatser och börser.

Fördelar med att anpassa privata marknadsplatser med Roku

Med privata avtal kan ni anpassa avtalsparametrarna efter era behov.

  • Förhandlat pris: Arbeta med Roku säljarna för att förhandla och strukturera ett avtal som uppfyller era kampanjbehov.

  • Skalprioritet: Privata marknadsplatser (PMP) får högre prioritet än alltid pågående avtal (som On Demand erbjudanden).

  • Frekvenshantering: The Roku Standardfrekvensen för frekvens är en (1) och 30 minuter per användare, men du kan anpassa ändpunkten efter timme, dag, vecka, månad eller hela flygperioden.

  • RokuMålgruppsinriktning: Roku målgrupper bygger på Roku enhets- och tv-signaler, data som spåras av The Roku Channel (som tillhörighet till tv-genre, beteende för direktuppspelad TV och kabelabonnemangsstatus) och ytterligare data från Roku CRM-system (customer relationship management).

  • RokuMålgruppsanpassning: Privata erbjudanden kan rikta in appar efter genre, app-blockeringslista, säsongshändelser och interpoleringshändelser samt program inom The Roku Channel endast.

Roku Placeringar

DSP kampanjer skapa Roku-specifika placeringar med placeringstypen "Connected TV (Roku)." Inkludera Roku placeringar i Roku-specifika paket med definierade mål.

Varje Roku placeringen måste ha minst ett mål Roku erbjudande eller källa. Använd DSP unika målgruppsmatchning med Roku, innehåller ett eller flera målgruppssegment som kan matchas mot Roku (opted-in) deterministic dataset.

Roku-Godkända tredjepartsleverantörer av spårning

Roku placeringar kan innehålla händelsepixlar från tredje part och konverteringspixlar från följande leverantörer: Acxiom, comScore, Data Plus Math, Experian, Factual, Kantar, Marketing Evolution, Neustar, Nielsen, Nielsen Catalina Solutions, NinthDecimal, Oracle, Placed, Polkoch Research Now.

Bästa praxis efter placeringsstrategi

Följande metoder rekommenderas för Roku-specifika placeringar.

Så här maximerar du inkrementell räckvidd:

  • Utelämna exponerade målgrupper på Roku O&O genom att utesluta målgrupper som du redan har nått med The Roku Channel.

  • Utelämna exponerade målgrupper på All Roku genom att utesluta målgrupper som ni redan har nått på andra sidan Roku plattform.

För snabbaste konfiguration:

  • Anpassa befintliga, alltid aktiverade erbjudanden för The Roku Channel in On Demand Lager för snabb åtkomst Roku egna och styrda inventarier.
  • Anpassa befintliga, alltid aktiverade erbjudanden för Roku Network in On Demand Lager för att snabbt få skala över Roku plattform.

Till maximal skala:

  • Anpassa en Roku privat marknadsplats för prioriterad åtkomst till Roku till ett förhandlat pris.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa