Importera autentiserade segment manuellt från LiveRamp

Betafunktion

Du kan skicka autentiserade manuellt LiveRamp segment att DSP med LiveRamp Connect kontrollpanel. Du kan använda importerade segment för placering. För förstapartssegment kostar det 0,15 USD per skärmannons som skickas och 0,25 USD per videoreklam som visas.

Segmentmappningen och överföringen för varje importjobb kan ta upp till sju dagar.

 1. Utför följande steg i Connect kontrollpanel:

  1. Aktivera målplattan AAC API 1P Onboarding.

  2. Ange Identifier Settings till Ramp ID endast.

   Identifieringsinställningar

  3. (Valfritt) Om du fortfarande vill få cookie-baserade identifierare skapar du en andra AAC API 1P Onboarding målplatta med "Cookies,"IDFA," och "AAID" har valts.

  4. Verifiera i ditt målgruppsbibliotek (som är tillgängligt när du skapar eller redigerar en målgrupp från Audiences > All Audiences eller inom placeringsinställningarna) att hela segmentantalet importerades.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa