Aktivera autentiserade segment från målgruppskällor

DSP kan importera förstahandssegment som består av hash-kodade e-post-ID:n eller universella ID:n som skapats inom en kunddataplattform (CDP). Du kan använda de kapslade segmenten som mål för dina placeringar.

Följande CDP:er har upprättat anslutningar, men DSP kan även ansluta till valfri CDP med batchbaserad, direktuppspelad eller API-baserad datadelning. Om du vill integrera med en ny CDP kontaktar du kontoteamet på Adobe.

Adobe Real-Time Customer Data Platform

DSP är integrerat med den Adobe Real-Time Customer Data Platform (CDP), som ingår i Adobe Experience Platform.

I Real-Time CDP, mål är anslutningar till externa dataplattformar som möjliggör smidig dataaktivering. Du kan till exempel använda destinationer för att aktivera dina kända kundrelationer (till exempel hash-kodade e-postadresser) för riktad reklam i olika digitala format som stöds av DSP. Mer information om destinationer finns i Experience Platform Destinationshandbok, inklusive en översikt över produkten, instruktioner för skapa målarbetsytor och skapa målanslutningaroch aktivera data till mål.

Mer information finns i "Arbetsflöde för att använda DSP integrering med Adobe Real-Time CDP."

ActionIQ

Du kan dela organisationens egna data från Action IQ plattform för kunddata med DSP. Sedan kan du ange DSP för segmenten med RampIDs eller Unified IDs 2.0.

Den här integreringen kräver anpassning. Kontakta kontoteamet på Adobe för mer information.

Tealium

Du kan dela organisationens egna data från Tealium kunddataplattform som använder Amazon Web Services. Sedan kan du ange DSP för segmenten med RampIDs. Mer information finns i "Arbetsflöde för att använda DSP integrering med Tealium."

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa