Krav för Adobe Advertising Universal ID

Senast uppdaterad: 29 februari 2024

Denna policy för krav på universella ID ("Policy") anger kraven för användning av universella ID:n i samband med annonser som distribueras via Adobe’s On-demand-tjänster för Adobe Advertising ("tjänster"). Denna policy införlivas genom hänvisning i avtalet mellan Adobe och kunden ("du") som använder On-Demand-tjänster. De termer med versaler som används i denna policy men som inte definieras häri får den innebörd som anges i det avtalet.

Adobe förbehåller sig rätten att i sin egen bedömning avgöra om en annons eller de webbplatser som annonsen omdirigerar till eller länkar till bryter mot kraven i denna policy, i vilket fall Adobe får avslå sådan annons och/eller avbryta eller tillfälligt upphäva tillgången till tjänsterna på denna grund.

Utöver de krav som anges nedan och i avtalet måste du uppfylla de krav som ställs av varje universell ID-leverantör som du väljer att använda, liksom de krav som ställs av någon utbudssidans plattform (SSP) eller annan plattform som används för att leverera dina annonser. Det är ditt ansvar att förstå och följa de policyer som tillämpas av utgivare och plattformar genom vilka ni levererar annonser.

Krav på klientdata

Förbjudna data

Genom att välja att använda de universella ID:n som blir tillgängliga via tjänsterna, samtycker du till att se till att alla klientdata som överförs, lagras, visas, distribueras eller på annat sätt görs tillgängliga av dig via On-demand-tjänster är förenliga med följande universella ID-specifikationer och andra krav i denna policy, vilket kan komma att ändras genom Adobe emellanåt.

 • Klientdata har samlats in av dig direkt från användare eller licensierats av dig från en annan part som antingen (i) har samlat in klientdata direkt från de användare som dessa data hör till eller (ii) har hämtat klientdata via mellanhänder som har samlat in data från en annan part som har samlat in sådana data från användaren, förutsatt att du kan identifiera den ursprungliga part som samlade in klientdata från de användare som uppgifterna gäller.

 • Klientdata har inte skapats via webbscraping eller köp av en databas från en källa som inte är kopplad till den ursprungliga datainsamlingen.

 • Du har tillhandahållit alla meddelanden och fått allt samtycke som krävs för att lämna ut klientdata till Adobe och dess partner för de ändamål som anges i avtalet.

 • Klientdata avser inte en person (i) som har utnyttjat ett alternativ som du direkt eller indirekt har åtagit dig att följa när det gäller att skapa eller använda data för målgrupper ("avanmäl dig"), (ii) som du vet är en minderårig (som är individer under majoritetsåldern definierad i lag i en tillämplig jurisdiktion) eller (iii) där du har faktisk kunskap om att en sådan individ lider av ett visst hälsotillstånd.

 • Om du får en avanmälan efter avtalets giltighetsdatum, kommer du inte längre att använda det universella ID som tillhör den användaren.

Förbjudna länder för UID2

Genom att välja att använda UID2 Universal ID:n via tjänsterna godkänner du att alla klientdata som överförs, lagras, visas, distribueras eller på annat sätt görs tillgängliga av dig via On demand-tjänster för sådan användning i samband med UID2 Universal ID:n inte är relaterade till någon person som bor i något av UID2 Förbjudna länder som anges på utställning A härför.

Ingen diskriminering

Ni får inte använda tjänsterna för att diskriminera personer i strid med lagen, bland annat genom att målinrikta vissa grupper av människor felaktigt för annonsering, på ett felaktigt sätt utesluta vissa grupper av människor från att se annonser eller genom att erbjuda diskriminerande innehåll i annonser. Du ansvarar för att använda tjänsterna på ett ansvarsfullt sätt för att undvika diskriminering av skyddade klasser, inklusive, men inte begränsat till, att säkerställa att era annonser inte har olika påverkan på skyddade klasser.

Utdrag A: UID2-förbjudna länder prohibited-countries-uid2

EU-länder

 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Kroatien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Tyskland
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige

EES-medlemmar utanför EU

 • Island
 • Liechtenstein
 • Norge

Övriga

 • Azorerna
 • Kanarieöarna
 • Guadaloupe
 • Franska Guyana
 • Madeira
 • Martinique
 • Mayotte
 • Réunion
 • Saint Martin
 • Schweiz
 • Storbritannien
recommendation-more-help
112547be-c325-44bb-b5c1-4636ccad9755