Pausa eller aktivera en annons

Pausa eller aktivera en annons från Ads vy ändrar status för annonsen på alla tillhörande placeringar.

Om du vill pausa en annons på en enskild placering använder du placeringen Inspector.

Pausa eller aktivera en enskild annons över alla placeringar

 1. På huvudmenyn klickar du på Campaigns.
 2. Klicka på kampanjens namn.
 3. Klicka på Ads.
 4. Klicka på bredvid annonsnamnet > Pause eller Activate.

Pausa eller aktivera flera annonser i alla placeringar

 1. På huvudmenyn klickar du på Campaigns.
 2. Klicka på kampanjens namn.
 3. Klicka på Ads.
 4. Klicka i kryssrutan bredvid annonsnamnet.
 5. Klicka på Edit.
 6. Välj redigeringsläge.
 7. Välj Submit

Pausa eller aktivera en annons på en enskild placering

 1. På huvudmenyn klickar du på Campaigns.
 2. Klicka på kampanjens namn.
 3. Klicka på Placements.
 4. Klicka på bredvid placeringsnamnet > Ads för att öppna Ads placeringsfliken Inspector.
 5. Klicka på bredvid annonsnamnet > Pause eller Activate.
NOTE
Om en annons pausades från Ads vyn kan du inte aktivera den från placeringen Inspector. Aktivera det från Ads i stället.
recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa