Universella inställningar för videoreklam

NOTE
Universella videoannonser kan bara bifogas till universella videomaterial.

Insert Ad Tag

Endast nya annonser

URL: VAST-taggens URL.

Title: En rubrik för filen, som finns i Ads visa och rapportera.

TIP
Om du vill kontrollera giltigheten för en VAST-tagg klistrar du in den i en webbläsare och trycker på Enter -tangenten. Om taggen är giltig visas en XML-fil som innehåller <VAST> nära toppen.

Ad Options

Basic

Ad Type: (Skrivskyddat) Annonstypen som du skapar, vilket motsvarar den placeringstyp som annonsen kan kopplas till.

Ad Name: Annonsnamnet. Resursens titel används som standard, men du kan ändra namnet.

TIP
Använd ett namn som är lätt att hitta när du kopplar annonsen till en placering i Ads och i rapporter. Beskriv t.ex. enhetstypen och vissa nyckelattribut (t.ex. Holiday Product Preview: 30sec Universal Video").

Show Controls: Var videokontroller för annonsen ska inkluderas: Under, Over, Bottom, eller None (standard).

Preserve Aspect Ratio: Om videons bredd- och höjdproportioner ska behållas (Yes) eller för att sträcka ut videon så att den fyller ut det tillgängliga utrymmet (No).

VAST Tag: (Lägger till annonser med enbart VAST-taggar; skrivskyddat) Den VAST-tagg från tredje part som du angav som annonskälla.

Final VAST Tag: (Annonserar endast med VAST-taggar; skrivskyddat) Den VAST-tagg från tredje part som du angav som annonskälla med nödvändiga Annonsera DSP spårningsmakron infogad, om tillämpligt.

Wmode: Fönsterläge: window, transparent, eller opaque. Om den här inställningen inte är tillämplig lämnar du den tom.

Video Format: Annonsspelarens format för potentiell inventering: VPAID, VPAID & VAST, eller VAST. Synligheten mäts alltid för VPAID, men VPAID & VAST innehåller lager som inte tillåter visningsmätning. Tänk på den här skillnaden om mätvärden för visningsbarhet är viktiga för er kampanj.

Använd VAST, vilket inte tillåter visningsmätning, när du har en ansluten TV eller ett lager som endast kräver VAST-format (vanligtvis från leverantörer som Google Ad Manager, Appnexus, SpotX och Freewheel) som mål. Använd även det här alternativet för lager som tidigare var kompatibla med förrullningar/annonser av standardtyp (VAST) eller telefon + surfplatta av standardtyp (VAST).

Clock Number: (Används endast i Storbritannien; endast för användare med tillstånd) En unik identifierare som används för att säkerställa att rätt annons sänds. Om den här inställningen inte är tillämplig lämnar du den tom.

Pixel

Alla befintliga pixlar för händelsespårning för placeringen bifogas automatiskt. Du kan frigöra befintliga pixlar och skapa nya vid behov, baserat på din spårningsbehov för den enskilda annonsen. Tips: Redigera pixlar för spårning från tredje part för flera annonser på en plats samtidigt med hjälp av Ad Tools visa, se "Koppla tredjepartsspårning av pixlar till annonser i en placering."

Följande inställningar gäller för varje pixel som du skapar eller redigerar.

Integration Event: Den händelse som utlöser pixeln som utlöses. För den här annonstypen använder du pixlar som aktiveras på Impression eller Click-through.

Pixel Type: Om pixeln är en IMG URL (1 × 1 pixelbildfil), HTML, eller JavaScript URL.

Pixel URL or Code: Pixelbildens URL, i lämpligt format för den angivna Pixel Type.

Pixel Name: Pixelnamnet. Använd ett namn som gör det enkelt att identifiera pixeln.

Pixel Provider: Pixelprovidern: None, Comscore, WhiteOps, eller IAS.

recommendation-more-help
9ff4800f-94be-45f0-a5bf-09d0d7e96baa