Övervaka dataflöden i användargränssnittet

Källkopplingar i Adobe Experience Platform gör det möjligt att importera externt källkodsdata på schemalagd basis.

Läs mer om att övervaka dataflöden för källanslutningar i övervaka dataflöden i källor självstudiekurs.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089