Azure Blob och Amazon S3-anslutningar

Adobe Experience Platform erbjuder inbyggd anslutning för molnleverantörer som AWS, Google Cloud Platform och Azure. Du kan hämta data från dessa system till Platform.

Molnlagringskällor kan hämta dina egna data till Platform utan att du behöver hämta, formatera eller överföra dem. Inkapslade data kan formateras som XDM JSON, XDM Parquet eller avgränsade. Varje steg i processen är integrerat i arbetsflödet för källor. Med Platform kan du hämta data från Azure Blob och S3 via grupper.

Mer information om Azure Blob-anslutningen finns i Azure Blob anslutningsöversikten.

Mer information om Amazon S3-anslutningen finns i Amazon S3 anslutningsöversikten.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089