Azure Blob och Amazon S3-anslutningar

Adobe Experience Platform erbjuder anslutningsmöjligheter för molnleverantörer som AWS, Google Cloud Platformoch Azure. Du kan överföra data från dessa system till Platform.

Lagringskällor i molnet kan överföra egna data till Platform utan att behöva ladda ned, formatera eller ladda upp. Inkapslade data kan formateras som XDM JSON, XDM Parquet eller avgränsade. Varje steg i processen är integrerat i arbetsflödet för källor. Platform låter dig hämta in data från Azure Blob och S3 genom batchar.

Mer information om Azure Blob kan du läsa Azure Blob anslutningsöversikt.

Mer information om Amazon S3 kan du läsa Amazon S3 anslutningsöversikt.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089