Skicka din källa

Det sista steget mot att integrera din nya källa till Adobe Experience Platform med självbetjäningskällor (Batch SDK) är att testa källan för verifiering. När det är klart kan du sedan skicka in din nya källfil genom att kontakta Adobe.

Följande dokument innehåller steg om hur du testar och felsöker källan med Flow Service API.

Komma igång

Testa källan

Om du vill testa källan måste du köra verifieringssamlingen och miljön 🔗 för Postman-källor med självbetjäning, samtidigt som du anger lämpliga miljövariabler som hör till källan.

Om du vill börja testa måste du först konfigurera samlingen och miljön på Postman. Ange sedan det ID för anslutningsspecifikationen som du vill testa.

Ange authSpecName

När du har angett ditt anslutningsspecifikations-ID måste du ange authSpecName som du använder för din basanslutning. Beroende på vad du väljer kan det vara antingen OAuth 2 Refresh Code eller Basic Authentication. När du har angett din authSpecName måste du inkludera de nödvändiga autentiseringsuppgifterna i din miljö. Om du till exempel anger authSpecName som OAuth 2 Refresh Code måste du ange de nödvändiga autentiseringsuppgifterna för OAuth 2, som är host och accessToken.

Ange sourceSpec

När du har lagt till parametrar för autentiseringsspecifikation måste du lägga till de egenskaper som krävs från källspecifikationen. Du kan hitta de nödvändiga egenskaperna i sourceSpec.spec.properties. När det gäller exemplet MailChimp Members nedan är den enda obligatoriska egenskapen listId, vilket betyder listId och det är motsvarande ID-värde för din Postman-miljö.

"spec": {
 "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
 "type": "object",
 "description": "Define user input parameters to fetch resource values.",
 "properties": {
  "listId": {
   "type": "string",
   "description": "listId for which members need to fetch."
  }
 }
}

När du har angett parametrarna för autentisering och källspecifikation kan du börja fylla i resten av dina miljövariabler. Se tabellen nedan för referens:

NOTE
Alla exempelvariabler nedan är platshållarvärden som du måste uppdatera, förutom för flowSpecificationId och targetConnectionSpecId, som är fasta värden.
Parameter
Beskrivning
Exempel
x-api-key
En unik identifierare som används för att autentisera anrop till API:er för Experience Platform. I självstudiekursen om autentisering och åtkomst av Experience Platform API:er finns mer information om hur du hämtar din x-api-key.
c8d9a2f5c1e03789bd22e8efdd1bdc1b
x-gw-ims-org-id
En företagsenhet som kan äga eller licensiera produkter och tjänster och ge åtkomst till sina medlemmar. Se självstudiekursen Konfigurera utvecklarkonsolen och Postman för instruktioner om hur du hämtar din x-gw-ims-org-id-information.
ABCEH0D9KX6A7WA7ATQE0TE@adobeOrg
authorizationToken
Den auktoriseringstoken som krävs för att slutföra anrop till Experience Platform API:er. I självstudiekursen om autentisering och åtkomst av Experience Platform API:er finns mer information om hur du hämtar din authorizationToken.
Bearer authorizationToken
schemaId
För att källdata ska kunna användas i Platform måste ett målschema skapas för att strukturera källdata efter dina behov. Detaljerade steg om hur du skapar ett mål-XDM-schema finns i självstudiekursen Skapa ett schema med API:t.
https://ns.adobe.com/{TENANT_ID}.schemas.0ef4ce0d390f0809fad490802f53d30b
schemaVersion
Den unika version som motsvarar ditt schema.
application/vnd.adobe.xed-full-notext+json; version=1
schemaAltId
meta:altId som returneras tillsammans med schemaId när ett nytt schema skapas.
_{TENANT_ID}.schemas.0ef4ce0d390f0809fad490802f53d30b
dataSetId
Detaljerade steg om hur du skapar en måldatauppsättning finns i självstudiekursen Skapa en datauppsättning med API:t.
5f3c3cedb2805c194ff0b69a
mappings
Mappningsuppsättningar kan användas för att definiera hur data i ett källschema mappas till data i ett målschema. Detaljerade anvisningar om hur du skapar en mappning finns i självstudiekursen om hur du skapar en mappningsuppsättning med API:t.
[{"destinationXdmPath":"person.name.firstName","sourceAttribute":"email.email_id","identity":false,"version":0},{"destinationXdmPath":"person.name.lastName","sourceAttribute":"email.activity.action","identity":false,"version":0}]
mappingId
Det unika ID som motsvarar din mappningsuppsättning.
bf5286a9c1ad4266baca76ba3adc9366
connectionSpecId
Anslutningsspecifikations-ID som motsvarar källan. Detta är det ID som du genererade efter att du har skapat en ny anslutningsspecifikation.
2e8580db-6489-4726-96de-e33f5f60295f
flowSpecificationId
Flödesspecifikation-ID för RestStorageToAEP. Det här är ett fast värde.
6499120c-0b15-42dc-936e-847ea3c24d72
targetConnectionSpecId
Målanslutnings-ID för den datasjön där inmatade data landar. Det här är ett fast värde.
c604ff05-7f1a-43c0-8e18-33bf874cb11c
verifyWatTimeInSecond
Det angivna tidsintervallet som ska följas när en flödeskörning slutförs.
40
startTime
Starttiden för dataflödet. Starttiden måste formateras i unix-tid.
1597784298

När du har angett alla dina miljövariabler kan du börja köra samlingen med gränssnittet Postman. I gränssnittet Postman markerar du ellipserna () bredvid Sources SSSs Verification Collection och väljer sedan Kör samlingen.

runner

Gränssnittet Runner visas så att du kan konfigurera körningsordningen för dataflödet. Välj Kör SSS-verifieringssamling för att köra samlingen.

NOTE
Du kan inaktivera Ta bort flöde från checklistan för körningsordning om du föredrar att använda kontrollpanelen för källövervakning i plattformsgränssnittet. När du är klar med testningen måste du dock se till att testflödena tas bort.

run-collection

Skicka din källa

När källan är klar med hela arbetsflödet kan du kontakta Adobe och skicka in källan för integrering.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089