Självbetjänade källor (Batch SDK) API-guide

I det här dokumentet finns en översikt över processen att skapa en ny källa, inklusive steg för hur du skriver och skickar en ny anslutningsspecifikation med Flow Service API.

Flow Service används för att samla in och centralisera kunddata från olika källor inom plattformen. Tjänsten tillhandahåller ett användargränssnitt och RESTful API som gör att du enkelt kan konfigurera källanslutningar till olika dataleverantörer. Dessa källanslutningar gör att du kan autentisera dina tredjepartssystem, ange tider för att få tillgång till dem och hantera dataöverföringshastigheten.

The Flow Service API har flera slutpunkter som gör att du kan hantera anslutnings- och flödesspecifikationerna programmatiskt för en ny källa som du integrerar via självbetjäningskällor (Batch SDK).

Skapa en ny anslutningsspecifikation

Det första steget när du konfigurerar en ny källa är att skapa en ny anslutningsspecifikation.

Anslutningsspecifikationerna returnerar en källas kopplingsegenskaper. De innehåller autentiseringsspecifikationer som relaterar till att skapa bas- och källanslutningar och ett fast anslutningsspecifikations-ID som tilldelats en viss källa. Anslutningsspecifikationerna är innehavar- och organisationsagnostiker. En typisk anslutningsspecifikation innehåller grundläggande information om en viss källa samt tre olika avsnitt: authSpec, sourceSpecoch exploreSpec.

Detaljerade anvisningar finns i handboken på skapa en ny anslutningsspecifikation. Information om egenskaper och värden som används för en anslutningsspecifikation, inklusive information om konfigurering av autentisering, källa och utforska specifikationer, finns i konfigurationsalternativdokument.

Uppdatera flödesspecifikationer

När du har skapat en anslutningsspecifikation måste du lägga till RestStorageToAEP flödesspecifikation som gör att källan kan skapa ett dataflöde.

Flödesspecifikationer innehåller information som definierar ett flöde, inklusive käll- och målanslutnings-ID:n som stöds, transformeringsspecifikationer som behövs för att kunna tillämpas på data samt schemaläggningsparametrar som krävs för att generera ett flöde.

Detaljerade anvisningar finns i handboken på uppdatera flödesspecifikationer.

Uppdatera anslutningsspecifikationen

Du kan uppdatera din anslutningsspecifikation genom att göra en PUT-förfrågan till Flow Service API. Se guiden uppdatera dina anslutningsspecifikationer för mer information.

Skicka din källa

Om du vill skicka in källan för integrering till Experience Platform måste du först slutföra hela Flow Service API-arbetsflöde för källor för att säkerställa att källan fungerar som den ska. Om din källa fungerar som den ska kan du fortsätta och kontakta din Adobe-representant för att få en bekräftelse och en befordran. Se guiden testar och skickar källan för mer information

Nästa steg

Börja använda Flow Service API och skapa en ny källa via självbetjäningskällor (Batch SDK), läs komma igång-guide Välj sedan en av slutpunktsstödlinjerna och lär dig hur du använder specifika slutpunkter.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089