Skapa en IBM DB2-källanslutning i användargränssnittet

NOTE
IBM DB2-anslutningen är i betaversion. Mer information om hur du använder betatecknade anslutningar finns i Källöversikt.

Source-anslutningar i Adobe Experience Platform gör det möjligt att importera externa data på schemalagd basis. I den här självstudien beskrivs stegen för hur du skapar en IBM DB2-källanslutning (nedan kallad DB2) med användargränssnittet i Platform.

Komma igång

Den här självstudiekursen kräver en fungerande förståelse av följande komponenter i Adobe Experience Platform:

Om du redan har en giltig DB2-anslutning kan du hoppa över resten av det här dokumentet och gå vidare till självstudiekursen Konfigurera ett dataflöde.

Samla in nödvändiga inloggningsuppgifter

I följande avsnitt finns ytterligare information som du behöver känna till för att kunna ansluta till DB2 med API:t Flow Service.

Autentiseringsuppgifter
Beskrivning
server
Namnet på DB2-servern. Du kan ange portnumret efter servernamnet som avgränsas av ett kolon. Till exempel: server:port.
database
Namnet på DB2-databasen.
username
Användarnamnet som används för att ansluta till DB2-databasen.
password
Lösenordet för användarkontot som du angav som användarnamn.

Mer information om hur du kommer igång finns i det här DB2-dokumentet.

Anslut ditt IBM DB2-konto

När du har samlat in de nödvändiga inloggningsuppgifterna kan du följa stegen nedan för att länka ditt DB2-konto till Platform.

Logga in på Adobe Experience Platform och välj sedan Sources i det vänstra navigeringsfältet för att komma åt arbetsytan i Sources. På skärmen Catalog visas en mängd olika källor som du kan skapa ett konto med.

Du kan välja lämplig kategori i katalogen till vänster på skärmen. Du kan också hitta den källa du vill arbeta med med med sökalternativet.

Välj IBM DB2 under kategorin Databases. Om det här är första gången du använder den här kopplingen väljer du Configure. Annars väljer du Add data för att skapa en ny DB2-anslutning.

katalog

Sidan Connect to IBM DB2 visas. På den här sidan kan du antingen använda nya autentiseringsuppgifter eller befintliga.

Nytt konto

Om du använder nya autentiseringsuppgifter väljer du New account. Ange ett namn, en valfri beskrivning och dina DB2-autentiseringsuppgifter i det indataformulär som visas. När du är klar väljer du Connect och tillåt sedan lite tid för att upprätta den nya anslutningen.

anslut

Befintligt konto

Om du vill ansluta ett befintligt konto väljer du det DB2-konto som du vill ansluta till och väljer sedan Next för att fortsätta.

befintlig

Nästa steg

Genom att följa den här självstudiekursen har du upprättat en anslutning till ditt DB2-konto. Du kan nu fortsätta till nästa självstudiekurs och konfigurera ett dataflöde för att hämta data till Platform.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089