Skapa en Azure Blob eller Amazon S3-källanslutning i användargränssnittet

Källkopplingar i Adobe Experience Platform gör det möjligt att importera externt källkodsdata på schemalagd basis.

Lagringskällor i molnet kan överföra egna data till Platform utan att behöva ladda ned, formatera eller ladda upp. Inkapslade data kan formateras som XDM JSON, XDM Parquet eller avgränsade. Varje steg i processen är integrerat i arbetsflödet för källor. Platform låter dig hämta in data från Azure Blob och Amazon S3 genom grupper.

Detaljerade instruktioner om hur du använder Azure Blob källanslutning, läs Azure Blob källanslutningsguide.

Detaljerade instruktioner om hur du använder Amazon S3 källanslutning, läs Amazon S3 källanslutningsguide.

recommendation-more-help
337b99bb-92fb-42ae-b6b7-c7042161d089