Frågeparametrar för datainsamling

I följande tabell visas alla frågesträngsparametrar som Adobe använder i bildbegäranden. Den här informationen kan användas vid felsökning med Paketanalysatorer, när hårdkoda bildbegärandeneller när du använder Dynamiska variabler.

Parameter
Analysimplementeringsvariabel
Beskrivning
aamlh
Ingen
Platstips för Audience Manager. Används i Experience Cloud-integrering med delad profil.
aamb
Ingen
Audience Manager blob. Används i Experience Cloud-integrering med delad profil.
aid
Ingen
Besökar-ID för analys.
AQB
Ingen
Anger början på en frågesträng för bildbegäran.
AQE
Ingen
Anger slutet på en bildbegäran, vilket innebär att begäran inte trunkerades.
bh
Ingen
Webbläsarhöjd (i pixlar). Används i Webbläsarhöjd dimension.
bw
Ingen
Webbläsarbredd (i pixlar). Används i Bredd på webbläsare dimension.
c
Ingen
Färgkvalitet (i bitar). Används i Färgdjup dimension.
c.
contextData
Anger början på kontextdatavariabler. Innehåller aldrig ett värde.
.c
contextData
Anger slutet på kontextdatavariabler. Innehåller aldrig ett värde.
c1 - c75
prop1 - prop75
Propseller anpassade trafikvariabler.
cc
currencyCode
Den typ av valuta som används i träffen.
cdp
cookieDomainPeriods
Antalet perioder i en domän. Används för att hjälpa till att lagra cookies korrekt.
ce
charSet
Teckenkodningen för bildbegäran.
cl
cookieLifetime
Besökarens kakas livstid.
ch
channel
Används i Platsavsnitt dimension.
cp
Ingen
Används i Träfftyp dimension.
ct
Ingen
Används i Anslutningstyp dimension.
D
dynamicVariablePrefix
Anger vad som ska användas för dynamiska variabler.
ev
events
Shorthand for the events frågesträng.
events
events
Kommaavgränsad lista med händelser på sidan. Används av mått.
g
pageURL
Aktuell URL för sidan, upp till 255 byte. Används i Sidans URL dimension.
-g
pageURL
URL-adresser som är längre än 255 byte delas. De första 255 byten visas i g och alla återstående byte visas i -g parameter.
gn
pageName
Shorthand for the pageName frågesträng.
gt
pageType
Shorthand for the pageType frågesträng.
h.
collectHighEntropyUserAgentHints
Prefix för flera variabler som representerar Klienttips.
h1 - h5
hier1 - hier5
Hierarkidimensioner.
hp
Ingen
Används inte längre. I tidigare versioner av Adobe Analytics fastställde du om den aktuella URL:en var webbläsarens hemsida.
j
Ingen
JavaScript-versionen som är installerad i webbläsaren.
k
Ingen
Används i Cookie-stöd dimension.
l1 - l3
list1 - list3
Listvariabler.
lrt
Ingen
Tidsåtgången för senaste begäran, som är tidsåtgången vid växling till och från den senaste begäran, i millisekunder. Det skickas bara när mer än en begäran går ut från en sida eller när sidan är ett ensidigt program (SPA).
mid
Ingen
Experience Cloud besökar-ID.
ndh
Ingen
En flagga som anger om bildbegäran kom från AppMeasurementet.
ns
visitorNameSpace
Hjälper till att avgöra var cookies är inställda.
oid
s_objectID
Objekt-ID för den sista sidan. Används i Activity Map.
ot
Ingen
Objektnamn för den sista sidan. Används i tidigare versioner av Activity Map.
p
Ingen
Används inte längre. Lista över plugin-program som används i webbläsaren.
pageName
pageName
Används i Sida dimension.
pageType
pageType
Används i Sidorna hittades inte dimension.
pccr
Ingen
Endast för nya besökare och alltid inställt på true. Förhindra oändliga omdirigeringar om en besökare avvisar cookies.
pe
tl()
Anger typen av anpassad länk. Krävs för Egna länkar, Hämta länkaroch Avsluta länkar.
pev1
linkURL
Den URL som den anpassade länken inträffade på.
pev2
tl()
Eget länknamn.
pev3
Ingen
Används inte längre. Spårade milstolpar i tidigare versioner av videorapporter.
pf
Ingen
Plattformsflagga, endast för Adobe. Får ej ändras.
pid
Ingen
Sid-ID för sista sidan. Används i tidigare versioner av Activity Map.
pidt
Ingen
Sididentifierartyp för sista sidan. Används i tidigare versioner av Activity Map.
pl
products
Shorthand for the products frågesträng.
products
products
Variabeln Produkter. Används i Produkt och Kategori dimensioner.
purchaseID
purchaseID
Används för att deduplicera inköp.
r
referrer
URL för träffen. Används i dimensionerna för trafikkällor, till exempel Referent och Refererande domän
s
Ingen
Skärmupplösning, i width x height. Används i Övervaka upplösningar dimension.
server
server
Server dimension.
sv
server
Shorthand for the server frågesträng.
state
state
Tillståndsdimension.
t
Ingen
Datum/tid för träffen som genererats. Använder formatet dd/mm/yyyy hh:mm:ss w o.
- dd/mm/yyyy hh:mm:ss är datum/tid i JavaScript. Månad 0 är januari, under månad 11 är december.
- w är veckodagen. 0 är söndag, medan 6 är lördag.
- o är den negativa GMT-förskjutningen i minuter. Till exempel: 420 är GMT-7.
ts
timestamp
Den anpassade tidsstämpeln med träffen. Används vanligtvis för spårning offline.
v
Ingen
Används i Java aktiverat dimension.
v0
campaign
Spårningskod dimension.
v1 - v250
evar1 - eVar250
eVarseller anpassade konverteringsdimensioner.
vid
visitorID
Variabel för besökar-ID.
vidn
Ingen
Ange efter AppMeasurement för nya besökare. Innehåller ID-värdet som lagras i besökarens cookie.
vmk
vmk
Används inte längre. Nyckel för migrering av besökare, som hjälper till att migrera implementeringar från tredje part till cookies från första part.
vvp
variableProvider
Används i Data Connectors.
xact
transactionID
Används tillsammans med datakällor för att knyta samman online- och offlinedata.
zip
zip
Används i Postnummer dimension.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690