Frågeparametrar för datainsamling

I följande tabell visas alla frågesträngsparametrar som Adobe använder i bildbegäranden. Den här informationen kan användas vid felsökning med Packet analyzers, när hårdkodar en bildeller när dynamiska variabler används.

Parameter
Analysimplementeringsvariabel
Beskrivning
aamlh
Ingen
Platstips för Audience Manager. Används i Experience Cloud-integrering med delad profil.
aamb
Ingen
Audience Manager blob. Används i Experience Cloud-integrering med delad profil.
aid
Ingen
Besökar-ID för analys.
AQB
Ingen
Anger början på en frågesträng för bildbegäran.
AQE
Ingen
Anger slutet på en bildbegäran, vilket innebär att begäran inte trunkerades.
bh
Ingen
Webbläsarhöjd (i pixlar). Används i dimensionen Webbläsarhöjd.
bw
Ingen
Webbläsarbredd (i pixlar). Används i dimensionen Webbläsarbredd.
c
Ingen
Färgkvalitet (i bitar). Används i dimensionen Färgdjup.
c.
contextData
Anger början på kontextdatavariabler. Innehåller aldrig ett värde.
.c
contextData
Anger slutet på kontextdatavariabler. Innehåller aldrig ett värde.
c1 - c75
prop1 - prop75
Props eller anpassade trafikvariabler.
cc
currencyCode
Den typ av valuta som används i träffen.
cdp
cookieDomainPeriods
Antalet perioder i en domän. Används för att hjälpa till att lagra cookies korrekt.
ce
charSet
Teckenkodningen för bildbegäran.
cl
cookieLifetime
Besökarens kakas livstid.
ch
channel
Används i dimensionen Platsavsnitt.
cp
Ingen
Används i dimensionen Träff.
ct
Ingen
Används i dimensionen Anslutningstyp.
D
dynamicVariablePrefix
Anger vad som ska användas för dynamiska variabler.
ev
events
Kortskrift för frågesträngen events.
events
events
Kommaavgränsad lista med händelser på sidan. Används av de flesta mått.
g
pageURL
Aktuell URL för sidan, upp till 255 byte. Används i dimensionen Sida-URL.
-g
pageURL
URL-adresser som är längre än 255 byte delas. De första 255 byten visas i parametern g och alla återstående byte visas i parametern -g.
gn
pageName
Kortskrift för frågesträngen pageName.
gt
pageType
Kortskrift för frågesträngen pageType.
h.
collectHighEntropyUserAgentHints
Prefix för flera variabler som representerar klienttips.
h1 - h5
hier1 - hier5
Hierarkidimensioner.
hp
Ingen
Används inte längre. I tidigare versioner av Adobe Analytics fastställde du om den aktuella URL:en var webbläsarens hemsida.
j
Ingen
Den version av JavaScript som är installerad i webbläsaren.
k
Ingen
Används i dimensionen för cookie-stöd.
l1 - l3
list1 - list3
Listvariabler.
lrt
Ingen
Tidsåtgången för senaste begäran, som är tidsåtgången vid växling till och från den senaste begäran, i millisekunder. Det skickas bara när mer än en begäran går ut från en sida eller när sidan är ett ensidigt program (SPA).
mid
Ingen
Experience Cloud besökar-ID.
ndh
Ingen
En flagga som anger om bildbegäran kom från AppMeasurementet.
ns
visitorNameSpace
Hjälper till att avgöra var cookies är inställda.
oid
s_objectID
Objekt-ID för den sista sidan. Används i Activity Map.
ot
Ingen
Objektnamn för den sista sidan. Används i tidigare versioner av Activity Map.
p
Ingen
Används inte längre. Lista över plugin-program som används i webbläsaren.
pageName
pageName
Används i dimensionen Sida.
pageType
pageType
Används i dimensionen Sidor som inte hittas.
pccr
Ingen
Endast inställd för nya besökare och alltid inställd på true. Förhindra oändliga omdirigeringar om en besökare avvisar cookies.
pe
tl()
Anger typen av anpassad länk. Krävs för anpassade länkar, Hämta länkar och Avsluta länkar.
pev1
linkURL
Den URL som den anpassade länken inträffade på.
pev2
tl()
Eget länknamn.
pev3
Ingen
Används inte längre. Spårade milstolpar i tidigare versioner av videorapporter.
pf
Ingen
Plattformsflagga, endast för Adobe. Får ej ändras.
pid
Ingen
Sid-ID för sista sidan. Används i tidigare versioner av Activity Map.
pidt
Ingen
Sididentifierartyp för sista sidan. Används i tidigare versioner av Activity Map.
pl
products
Kortskrift för frågesträngen products.
products
products
Variabeln Produkter. Används i dimensionerna Produkt och Kategori.
purchaseID
purchaseID
Används för att deduplicera inköp.
r
referrer
URL för träffen. Används i trafikkällans dimensioner, till exempel Referent och Referensdomän
s
Ingen
Skärmupplösning, om width x height. Används i dimensionen Bildskärmsupplösningar.
server
server
Dimensionen Server.
sv
server
Kortskrift för frågesträngen server.
state
state
Tillståndsdimension.
t
Ingen
Datum/tid för träffen som genererats. Använder formatet dd/mm/yyyy hh:mm:ss w o.
- dd/mm/yyyy hh:mm:ss är datum/tid i JavaScript. Månad 0 är januari medan månad 11 är december.
- w är veckodag. 0 är söndag, medan 6 är lördag.
- o är den negativa GMT-förskjutningen i minuter. 420 är till exempel GMT-7.
ts
timestamp
Den anpassade tidsstämpeln med träffen. Används vanligtvis för spårning offline.
v
Ingen
Används i dimensionen Java aktiverat.
v0
campaign
Spårningskod.
v1 - v250
evar1 - eVar250
eVars eller anpassade konverteringsdimensioner.
vid
visitorID
Variabel för besökar-ID.
vidn
Ingen
Ange efter AppMeasurement för nya besökare. Innehåller ID-värdet som lagras i besökarens cookie.
vmk
vmk
Används inte längre. Nyckel för migrering av besökare, som hjälper till att migrera implementeringar från tredje part till cookies från första part.
vvp
variableProvider
Används i Data Connectors.
xact
transactionID
Används tillsammans med datakällor för att knyta samman online- och offlinedata.
zip
zip
Används i dimensionen Postnummer.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690