Adobe plug-in: formatTime

IMPORTANT
Denna plugin tillhandahålls av Adobe Consulting som en tjänst som hjälper dig att få ut mer av Adobe Analytics. Adobe kundtjänst ger inte support för denna plugin, inklusive installation och felsökning. Om du behöver hjälp med det här plugin-programmet kontaktar du din organisations Adobe Account Team. De kan ordna ett möte med en konsult för att få hjälp.

The formatTime Med plugin-programmet kan du ta valfritt antal sekunder och presentera dem i ett paketerat format, avrundat till ett önskat referensvärde. Adobe rekommenderar att du använder denna plugin om du vill hämta ett tidsvärde i sekunder och konvertera det till ett bucket-format (till exempel minuter, dagar eller veckor). Detta plugin-program behövs inte om du inte vill bucket med sekundbaserade värden i ett tidsrundat format.

Installera plugin-programmet med Web SDK- eller Web SDK-tillägget

Det här plugin-programmet stöds ännu inte för användning i Web SDK.

Installera plugin-programmet med Adobe Analytics-tillägget

Adobe har ett tillägg som gör att du kan använda de vanligaste plugin-programmen med Adobe Analytics.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.

 2. Klicka på den önskade taggegenskapen.

 3. Gå till Extensions klickar du på Catalog knapp

 4. Installera och publicera Common Analytics Plugins extension

 5. Om du inte redan har det skapar du en regel med namnet"Initiera plugin-program" med följande konfiguration:

  • Villkor: Inget
  • Händelse: Kärna - Bibliotek inläst (sidan ovanpå)
 6. Lägg till en åtgärd i ovanstående regel med följande konfiguration:

  • Tillägg: Plugin-program för gemensam analys
  • Åtgärdstyp: Initialize formatTime
 7. Spara och publicera ändringarna i regeln.

Installera plugin-programmet med en anpassad kodredigerare

Om du inte vill använda tillägget för Common Analytics-plugin-program kan du använda den anpassade kodredigeraren.

 1. Logga in på Adobe Experience Platform Data Collection med inloggningsuppgifterna för ditt AdobeID.
 2. Klicka på önskad egenskap.
 3. Gå till Extensions klickar du på Configure under Adobe Analytics-tillägget.
 4. Expandera Configure tracking using custom code dragspelspanel, som visar Open Editor -knappen.
 5. Öppna den anpassade kodredigeraren och klistra in den plugin-kod som finns nedan i redigeringsfönstret.
 6. Spara och publicera ändringarna i Analytics-tillägget.

Installera plugin-programmet med AppMeasurementet

Kopiera och klistra in följande AppMeasurement var som helst i analysfilen efter att Analytics-spårningsobjektet har initierats (med s_gi). Genom att bevara kommentarer och versionsnummer i koden i implementeringen kan Adobe felsöka eventuella problem.

/******************************************* BEGIN CODE TO DEPLOY *******************************************/
/* Adobe Consulting Plugin: formatTime v2.0 */
function formatTime(ns,tf,bml){var f=ns,d=tf,e=bml;function h(b,d,c,e){if("string"!==typeof d)return!1;if("string"===typeof b)b=b.split(c||",");else if("object"!==typeof b)return!1;c=0;for(a=b.length;c<a;c++)if(1==e&&d===b[c]||d.toLowerCase()===b[c].toLowerCase())return!0;return!1}if(arguments&&"-v"===arguments[0])return{plugin:"formatTime",version:"2.0"};var b=function(){if("undefined"!==typeof window.s_c_il)for(var b=0,c;b<window.s_c_il.length;b++)if(c=window.s_c_il[b],c._c&&"s_c"===c._c)return c}();"undefined"!==typeof b&&(b.contextData.formatTime="2.0");if(!("undefined"===typeof f||isNaN(f)||0>Number(f))){b="";if("string"===typeof d&&"d"===d||("string"!==typeof d||!h("h,m,s",d))&&86400<=f){var c=86400;var g="days";b=isNaN(e)?1:c/(e*c)}else"string"===typeof d&&"h"===d||("string"!==typeof d||!h("m,s",d))&&3600<=f?(c=3600,g="hours",b=isNaN(e)?4:c/(e*c)):"string"===typeof d&&"m"===d||("string"!==typeof d||!h("s",d))&&60<=f?(c=60,g="minutes",b=isNaN(e)?2:c/(e*c)):(c=1,g="seconds",b=isNaN(e)?.2:c/e);b=Math.round(f*b/c)/b+" "+g;0===b.indexOf("1 ")&&(b=b.substring(0,b.length-1));return b}};
/******************************************** END CODE TO DEPLOY ********************************************/

Använda plugin-programmet

The formatTime funktionen använder följande argument:

 • ns (obligatoriskt, heltal): Antalet sekunder som ska konverteras eller formateras

 • tf (valfri, sträng): Den typ av format som sekunder ska returneras i. Standardvärdet är sekunder

  • Ange till "d" om du vill ha tiden i dagar (avrundat till närmaste 1/4-dagars test som standard)
  • Ange till "h" om du vill ha tiden i timmar (avrundat till närmaste 1/4-timmars test som standard)
  • Ange till "m" om du vill ha tiden i minuter (avrundat till närmaste 1/2-minuters test som standard)
  • Ange till "s" om du vill ha tiden i sekunder (avrundat till närmaste 5 sekunder som standard)
 • bml (valfritt, antal): Längden på avrundningsriktmärkena. Standardvärdet är de riktmärken som anges i tf argument

Funktionen returnerar antalet sekunder som har formaterats med den enhet som du anger i dialogrutan tf argument. Om tf argument har inte angetts:

 • Allt som är mindre än en minut avrundas till närmaste 5-sekunders test
 • Allt som är mellan en minut och en timme avrundas till närmaste 1/2-minuters test
 • Allt som är mellan en timme och en dag avrundas till närmaste kvart-timmars riktmärke
 • Allt som är större än en dag avrundas till närmaste dagtest

Exempel

// Sets eVar1 to "10.5 hours".
// 38242 seconds equals 10 hours, 37 minutes, and 22 seconds. Since the tf argument is not set, the value returned is the number of seconds converted to the nearest quarter-hour benchmark.
s.eVar1 = formatTime(38242);

// Sets eVar4 to "10.75 hours".
// 38250 seconds equals 10 hours, 37 minutes, and 30 seconds. This value rounds up to the nearest quarter hour.
s.eVar4 = formatTime(38250);

// Sets eVar9 to "637.5 minutes".
s.eVar9 = formatTime(38242, "m");

// Sets eVar14 to "640 minutes".
// The tf argument forces the returned value to minutes, while the bml argument forces the value to the nearest 20-minute increment.
s.eVar14 = formatTime(38242, "m", 20);

// Sets eVar2 to "126 seconds", the closest 2-second benchmark to 125 seconds.
s.eVar2 = formatTime(125, "s", 2);

// Sets eVar7 to "3 minutes", the closest 3-minute benchmark to 125 seconds.
s.eVar7 = formatTime(125, "m", 3);

// Sets eVar55 to "2.4 minutes, the closest 2/5-minute benchmark to 145 seconds.
s.eVar55 = formatTime(145, "m", .4);

Tidigare versioner

2.0 (19 mars 2021)

 • Versionsnummer har lagts till som kontextdata.

1.1 (21 maj 2018)

 • Lagt till bml argument som ger större flexibilitet vid avrundning

1.0 (15 april 2018)

 • Inledande version.
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690