Funktioner och metoder

Adobe har flera funktioner och metoder som du kan använda i implementeringen. När du refererar till dessa funktioner eller metoder utför de vanliga uppgifter med en enda kodrad.

Vissa av dessa kodrader tillhör följande kategorier:

  • Spåra anrop: De vanligaste metoderna och de viktigaste i många implementeringar. De innehåller metoderna t() och tl().
  • AppMeasurement-verktyg: I tidigare versioner av AppMeasurementet var implementeringarna tvungna att skriva sin egen kod för att kunna utföra dessa åtgärder. Adobe tillhandahåller dessa verktygsmetoder för att effektivisera dessa vanliga uppgifter. AppMeasurementet innehåller Util.cookieRead(), Util.cookieWrite() och Util.getQueryParam().
  • Registrera funktioner: Du kan skriva egna funktioner och låta AppMeasurementet köra dem automatiskt före eller efter att du har skickat ett spårningsanrop till Adobe. Variabler som tillhör den här kategorin är doPlugins(), registerPreTrackCallback() och registerPostTrackCallback().
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690