Util.cookieWrite

Cookies kan lagra och hämta information över sidor på samma domän. Använd Util.cookieWrite() metod för att ange ett värde för en cookie. Du kan använda Util.cookieRead() metod för att hämta värden som ställts in med Util.cookieWrite().

Ange cookies med Adobe Analytics-tillägget och Web SDK-tillägget

Adobe Experience Platform Data Collection ger inte möjlighet att ange cookies i gränssnittet.

s.Util.cookieWrite() i AppMeasurementet och den anpassade kodredigeraren för Analytics-tillägget

Ring s.Util.cookieWrite() metod för att ange ett önskat värde för en cookie.

s.Util.cookieWrite("example_cookie","Example cookie value")

Det finns ett valfritt tredje argument som avgör när cookien upphör att gälla. Cookies anges med s.Util.cookieWrite() förfaller som standard i slutet av webbläsarsessionen.

// Set a cookie with an expiration 6 months from now
var cookieDate = new Date();
cookieDate.setMonth(cookieDate.getMonth() + 6);
s.Util.cookieWrite("example_cookie","Example 6-month cookie",cookieDate);

Exempel

Du kan instansiera en variabel när du har skrivit en cookie. Variabeln är boolesk.

var success = s.Util.cookieWrite("example_cookie","Example cookie value");
if (success) {
  console.log("Cookie written successfully");
} else {
  console.log("Cookie write failed");
}
recommendation-more-help
b4f6d761-4a8b-4322-b801-c85b9e3be690